• Nawa północna, w głębi ''Boże Narodzenie''
  • Nawa południowa, widok od wschodu
  • Widok sanktuarium w Katedrze Petrosa
  • Wejście do baptysterium
  • Widok ściany narteksu z malowidłem ''Trzech młodzieńców w piecu ognistym''
  • Nawa główna z sanktuarium w katedrze Petrosa
  • Nawa południowa w katedrze Petrosa, widok od zachodu, stan z XI w. (w rekonstrukcji pominięto późniejsze elementy architektoniczne)
  • Wejście do katedry od strony południowo-zachodniej
  • Widok katedry od strony zachodniej
1
2
3
4
5
6
7
8
9