• Prace przy odsłanianiu zachodniej fasady katedry, z lewej strony ruiny cytadeli arabskiej, Faras, 1961
 • Widok wzgórza od strony południowej, na pierwszym planie ruiny cytadeli arabskiej
 • Prace przy wykopie od strony wschodniej
 • Prace przy rozbiórce tzw. Klasztoru Północnego, 1964
 • Pracownicy misji archeologicznej w Faras, marzec 1963
 • Od lewej Józef Gazy (konserwator), Prof. Michałowski i jego żona Krystyna
 • Prace przy odsłanianiu fasady zachodniej katedry, na pierwszym planie ruiny domów z VI-VII w.
 • Ruiny cytadeli arabskiej na szczycie wzgórza od strony zachodniej, na pierwszym planie prace przy odsłanianiu ruin domów u stóp wzgórza
 • Prof. Michałowski oraz architekci Wiesław Koziński i Antoni Ostrasz w trakcie odsłaniania ruin katedry
 • Prace przy wykopie od strony wschodniej
 • Prace przy wykopie (ciąg dalszy), widok z góry
 • Pogłębianie wykopu od strony wschodniej
 • Dalsze prace przy wykopie
 • Wykop, w głębi odsłonięta elewacja wschodnia katedry
 • Spod piasku wyłania się kaplica grobowa bp. Joannesa
 • Dalsze prace przy odsłanianiu kaplicy
 • Odsłonięta fasada wschodnia katedry z kaplicą grobową bp. Joannesa
 • Moment odkrycia malowidła Archanioła Gabriela przy wejściu południowym do katedry
 • Odsłonięty wizerunek Archanioła Gabriela, obok widoczne nadproże z okresu meroickiego nad wejściem do katedry
 • Moment odkrycia malowidła ''Trzej młodzieńcy w piecu ognistym'', styczeń 1962
 • Wizyta prof. Labiba Habashi’ego (pierwszy z lewej obok prof. Michałowskiego) wraz z gośćmi z Muzeum Koptyjskiego w Kairze, 1962
 • Polska misja archeologiczna przed malowidłem ''Trzech młodzieńców'', styczeń 1962
 • Prace przy konserwacji malowideł
 • Zdejmowanie malowideł ze ścian
 • Zdejmowanie malowidła ze sceną ''Bożego Narodzenia''
 • Sudańscy robotnicy niosą skrzynię z malowidłem
 • Skrzynia z malowidłem niesiona w stronę Nilu
 • Załadunek skrzyni na statek na Nilu
 • Statek z zabytkami z Faras odpływa do Wadi Halfy, 30 kwietnia 1964
 • Prace konserwatorskie w Muzeum w Chartumie, pierwszy od lewej Józef Gazy, na pierwszym planie Abdel Rahim H.Al-Amin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30