Powrót

Profesor

Kalendarium

Kalendarium

 

1901

14 grudnia 1901 roku Kazimierz Marian Michałowski urodził się w Tarnopolu.

 

1918

Po ukończeniu gimnazjum w Tarnopolu, Kazimierz Michałowski wstępuje do formującego się polskiego wojska, by walczyć o niepodległość w Kampanii Lwowskiej i wojnie polsko-bolszewickiej.

 

1919-24

Rozpoczyna studia z zakresu archeologii klasycznej i historii sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pod naukowym kierownictwem Jana Bołoz-Antoniewicza i Edmunda Bulandy, był też słuchaczem wykładów znakomitego filozofa i wielkiej osobowości – prof. Kazimierza Twardowskiego.

 

1926-28

W trakcie studiów we Lwowie Michałowski odbył podróż do Wenecji i Mediolanu, a następnie przez południową Francję do Paryża. Wiedzę swoją poszerzał na uczelniach w Berlinie, Heidelbergu, Munster, Paryżu, Rzymie i Atenach. Kontynuuje naukę w słynnej École Française d`Athènes gdzie uczy się prowadzenia wykopalisk w Delfach, na Tasos i na Delos.

 

1930

Po obronie doktoratu na UJK został docentem w Katedrze archeologii klasycznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, a następnie na Uniwersytecie w Warszawie, gdzie tworzy Katedrę Archeologii Klasycznej.

 

1932

Publikacja pracy naukowej pt.: Les portraits héllenistiques et romains. Exploraion de Délos, które przyniosła prof.Michałowskiemu uznanie międzynarodowe.

 

1933

Następnie (od 1933) Uniwersytetu Warszawskiego.

 

1934

Pierwsza podróż do Egiptu podczas, której profesor zwiedza najważniejsze zabytki i nawiązuje kontakty naukowe.

 

1936-39

Wspólne, polsko-francuskie wyprawy do Egiptu (Edfu), które organizowane we współpracy z Instytutem Francuskiej Archeologii Orientalnej.

 

1939-45

Jako oficer rezerwy wojska polskiego bierze udział w Kampanii Wrześniowej, dostaje się do niemieckiej niewoli, wojnę przebywa w niemieckim obozie jenieckim Oflag II C w Woldenbergu (dzisiejszy Dobiegniew w woj. lubuskim). W oflagu organizuje uniwersytet dla polskich oficerów, wykłada egiptologię i uczy hieroglifów.

 

1945

Po zakończeniu wojny wraca do Warszawy i angażuje się w odbudowę Uniwersytetu i Muzeum Narodowego. Profesor Michałowski do końca życia łączy pracę pedagogiczną z działalnością naukową w Muzeum Narodowym i Polskiej Akademii Nauk.

 

1956

Organizuje polsko-radziecką ekspedycję w kolonii greckiej Myrmekion na Krymie.

 

1957

Eksploracja starożytnej Palmiry w Syrii, polska misja archeologiczna pod kierownictwem prof.Michałowskiego odsłoniła m.in. ruiny budowli z czasów świetności miasta, łączące w sobie elementy sztuki hellenistycznej z rdzenną tradycją aramejską, a także pozostałości tzw. obozu Dioklecjana.

 

1959

Był twórcą Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN i Polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze, którą kierował od 1959 r. aż do śmierci.

 

1960

Wykopaliska w Aleksandrii i rekonstrukcja fragmentów rzymskiej dzielnicy.

 

1961

Wykopaliska w dolinie Deir el Bahari. Rekonstrukcja świątyni tarasowej królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, odkrycie świątyni Totmesa III.

 

1961

Profesor przewodniczy międzynarodowemu komitetowi ekspertów nadzorującemu przenoszenie skalnej świątyni Ramzesa II w Abu Simbel.

 

1961-64

Wykopaliska w Faras. Odkrycie wczesnochrześcijańskiej bazyliki, nekropolii biskupów oraz pałacu.

 

1965-66

Prace wykopaliskowe w Nea Pafos na Cyprze.

 

1 stycznia 1981

Profesor Kazimierz Michałowski zmarł.