Wersja 2D

Trailer prezentacji multimedialnej Faras 3D przedstawiającej rekonstrukcję katedry nubijskiej odkrytej w 1961 roku w Faras. Pełna prezentacja w wersji stereoskopowej 3D dostępna jest dla publiczności w Galerii Faras Muzeum Narodowego w Warszawie.